////////////////////////

Feachtas agus sraith teilifíse nua é “Creative Company” a rachaidh i bhfeidhm go mór ar shamhlaíocht mhuintir na tíre agus ina rachfar sa tóir ar an ionad oibre is cruthaithí in Éirinn. Tiocfaidh oibrithe agus lucht bainistíochta as deich gcomhlacht éagsúla in Éirinn le chéile chun píosa ealaíne poiblí mór a chruthú ag glacadh inspioráide óna dtaithí, luachanna, éiteas nó a bpobal féin.  

Cuirfear gach comhlacht a roghnaítear ag obair i gcomhar le healaíontóir gairmiúil as Éirinn agus cuirfidh an t-ealaíontóir sin treoir ar an gcomhlacht agus beidh ina mheantóir aige. Ag obair mar fhoireann, bunófar grúpa tionscadail taobh istigh de gach eagraíocht agus beidh ar an ngrúpa píosa ealaíne a chruthú, ó thús go deireadh, ina n-áitreabh féin. 

Is grúpa léirmheastóirí a bhfuil saineolas acu ar chúrsaí ealaíne a thabharfaidh breithiúnas ar na saothair ealaíne agus ní rachaidh ach roinnt grúpaí ar aghaidh chuig an mbabhta ceannais go bhfaighfear amach cén comhlacht is cruthaithí in Éirinn. An bhféadfadh do chomhlachtsa a bheith ar an gcomhlacht is cruthaithí in Éirinn? Déan iarratas anois! 

EZ Films a léireoidh Creative Company do TG4 i gcomhpháirt le hÚdarás Craolacháin na hÉireann agus Business to Arts.   Video Production, Video Production Belfast, Video Production London

////////////////////////

Creative Company is a brand new campaign and television series that will capture the imagination of a nation as we set off to find Ireland’s most creative workplace. Workers and management within ten different Irish companies will band together to create a large scale piece of art inspired by their own unique experiences, values, ethos or community. 

Each company selected will be paired with a professional Irish artist who will act as a guide and mentor. Operating as a team, a project group within each organisation will be established and must create the piece of art on their own premises from concept to completion.

Judged in the end by a team of expert art critics, a select few workplaces will make it to the grand final where we will find out who is Ireland’s most creative company. Does your company have what it takes to be crowned Ireland’s most creative company? Apply now!

Creative Company is produced by EZ Films for TG4 in partnership with the Broadcasting Authority of Ireland and Business to Arts.

Déan Iarratas anois / Apply Now!